Mail Pazarlamada Liste Oluşturma ve Segmentasyon Uygulamaları

Websel Dönüşüm Hizmetleri Kapsamında Mailing

Mail yoluyla düzenli olarak yapılacak bildirimlerde öncelikle mail listesinin oluşturulması gerekir. Mail listesinin oluşturulma ve genişletme çalışmaları pazarlama faaliyetinin başarıya ulaşmasında ve sürdürülebilir olmasında önemli etkendir.

Mailing listelerinin yönetilmesi adımları :

  • Maillerin sektörlere ayrılması
  • Sektörlere ayrılan kayıtların potansiyel-mevcut müşteri olarak tasniflenmesi
  • Sektör ve müşteri olma durumlarına göre ayrılan müşterilerin ikinci aşama olarak SEGMENT'lere ayrılması. Örnek segment : " İstanbul ilinde bulunanlar" , "İstanbul ilinde bulunan ve çalışan sayıları 100'den fazla olanlar" vb.