Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17 K:1 D:2/A Şişli/İstanbul
0

Sepet

Üye Kullanıcı Sözleşmesi

webseldonusum.com Üye Kullanıcı Sözleşmesi

  1. TANIMLAR VE TARAFLAR

1.1. www.webseldonusum.com Web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar “SİTE”, Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17 K:1 D:2/A Şişli/İstanbul adresindeki AYANER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI CEYHUN ORHON firmasının “FİRMA” malıdır ve onun tarafından işletilir.

1.2. SİTEYE adını veren WEBSEL DÖNÜŞÜM markasının ticari kullanım hakkı FİRMA tarafından Marka Hakları Lisans Sözleşmesi ile güvence altına alınmış durumdadır.

1.3. SİTEYİ üye olarak kullananlar ve SİTEDEN bu şekilde istifade edenler “ÜYE KULLANICILAR” olarak tanımlanır. ÜYE KULLANICI olmadan siteyi ziyaret ederek SİTEDEN faydalananlar ise “ZİYARETÇİ” olarak tanımlanır. Hem ÜYE KULLANICILAR hem de ZİYARETÇİLER bundan böyle KULLANICILAR olarak anılacaktır.

1.4. SİTEYİ ÜYE KULLANICI olarak kullananlar ve FİRMA birlikte TARAFLAR olarak ifade edilir ve tüm sözleşme hükümlerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu www.webseldonusum.com internet sitesindeki hizmetlerde kullanılmak üzere üyelik işlemi ile sitenin kullanılması hükümlerinin belirlenmesine yöneliktir.

  1. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

3.1. İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan webseldonusum.net (bundan böyle kısaca SİTE olarak anılacaktır) Üye Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca ÜYELİK SÖZLEŞMESİ olarak anılacaktır),webseldonusum.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ve işleten Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17 K:1 D:2/A Şişli/İstanbul adresinde mukim Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı Ceyhun Orhon(bundan böyle kısaca FİRMA olarak anılacaktır) ile SİTEYE üye olan Kullanıcı arasında (bundan böyle kısaca ÜYE KULLANICI), SİTEYİ üye olmak amacıyla ziyaret eden kullanıcının sitenin bulunduğu elektronik ortamda https://www.webseldonusum.net/sistem-kayit adresindeki formu doldurmasının ardından sistem tarafından kullanıcının verdiği bilgilerin kontrol edilerek e-mail adresinin onaylanması anında düzenlenmiştir.

3.2. SİTEYE üye olarak, SİTE KULLANIM ŞARTLARINI ( https://www.webseldonusum.com/site-kullanim-sartlari/ )  ve bu sayfadaki ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

3.3. ÜYELİK, SİTEYİ üye kullanıcı olarak kullanmak isteyen kişi tarafından, Site’ye üye olmak için bir kullanıcı adı belirleyerek e-posta adresini satın alma sayfasındaki kayıt formuna girerek kaydı başlatması ve girilen e-mail adresine sistem tarafından gönderilen onay mailindeki onay linkine tıklaması ile Site’ye üyelik tamamlanır ve ÜYE KULLANICI statüsü kazanılır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu ÜYE KULLANICI SÖZLEŞMESİNDE tanımlanan ÜYE KULLANICI olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

3.2. ÜYE KULLANICI olma hak ve yetkisi : SİTEDE ücretsiz ya da ücretli şekilde yayınlanan dijital rehberlerin içeriğini görüntülemek, faydalanmak, indirmek ve bazı hizmetlerin detaylı bilgilerine ulaşmak için sadece üyelere açık olan web formlarını doldurabilmek isteyen herkes için ilk adım sitede üyelik işlemini tamamlamaktır.

3.3. ÜYE KULLANICI üyelik işlemini tamamladıktan sonra ilgilenmiş oldukları dijital hizmetleri web sitesi üzerinden havale ve kredi kartı seçenekleri ile satın alarak hizmetlerden faydalanmaya başlayabilirler.

3.4. FİRMA, SİTEDE ödeme işlemi yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. Tüm online ödeme işlemleri IYZICO markası ile faaliyet gösteren Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No:7 Üsküdar İstanbul adresinde mukim BDDK onaylı iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. firması sistem entegrasyonu çerçevesinde yapılmaktadır.

3.5. ÜYE KULLANICI 18 yaşın üzerinde olduğunu, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini anladığını ve şartları kabul etmiş sayılmaktadır. SİTE üzerinden ürün/hizmet alımı yapılması ve ÜYE KULLANICI olunması için 18 yaşının doldurulması gerekmektedir.

3.6. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN kapsamı, ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve ekleri ile SİTEDE bulunan kullanımla ilgili açıklanan, yayınlanan duyurular, uyarılar ve bilimum açıklamalardır.

  1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. ÜYE KULLANICI, SİTE içindeki faaliyetlerinde, SİTENİN herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda SİTE yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

4.2. ÜYE KULLANICILARIN birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

4.3. ÜYE KULLANICI, GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASINDA yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer ÜYE KULLANICILAR ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, ihlale konu olan bilgilerin FİRMANIN gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple FİRMADAN tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. ÜYE KULLANICI SİTE üyeliğinde belirlediği e-mail ve şifre bilgilerini güvenli bir şekilde saklamak zorundadır. Aksi halde oluşabilecek güvenlik ihlali ve veri kayıplarından FİRMA sorumlu tutulamaz.

4.6. FİRMA, SİTEDE sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili fiyatları üzerinde önceden haber vermeksizin istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler SİTEDE yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

4.7. FİRMA, ÜYELERİN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ konusu hizmetlerden, teknik arızalar ve mücbir sebepler dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. Üye, aksini Ayaner’e Site’de yer alan iletişim bilgilerini kullanarak iletmediği sürece Site dahilinde sunulan ticari faaliyetleri kapsamında sunduğu hizmetleri ve Site’nin Üye Kullanıcı olarak kullanılmasıya ilgili sunduğu hizmetleri Üyelik Sözleşmesi yükümlülükleri çerçevesinde yerine getirmek amacı ile e-mail,telefonla arama,SMS vb. iletişim kanalları ile kendisi ile irtibata geçilmesini kabul ve beyan eder.

4.9. Ayaner, Üye Kullanıcıların iletişim bilgilerini üçüncü parti kişi,kurum ya da kuruluşlarla paylaşmaz.

4.10. Ayaner, Site’de üyelik gerçekleştirmiş olan Üye Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek adına, hizmet ve ürünleri geliştirmek ve Site kullanımını kolaylaştırmak adına, Üye’lerin özel tercihlerine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda kullanmak üzere Üyeler’in kişisel verilerini kullanabilir ve Üye’lerin Site dahilinde yaptıkları hareketlerin kaydını tutma hakkını saklı tutar.

5.Mücbir Sebep

5.1. Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Ayaner, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Doğal afetler (deprem, sel, seylap, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalıklar, mevzuatla getirilen getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar, yangınlar , sel, terör, deprem, olumsuz hava koşulları, telekomünikasyon altyapılarına ulusal çapta yapılan hacking saldırıları “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır. Mücbir Sebep’lerin devam ettiği süre zarfında Taraflar’ın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

6.Sözleşmenin Feshi

6.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi Üye’nin üyeliğini iptal etmesi, Ayaner tarafından üyeliğinin iptal edilmesine karar verilmesi ya da Ayaner’in Site’yi tamamen kapatana kadar yürürlükte kalacaktır. Ayaner Üye’nin Üyelik Sözleşmesi şartlarına ve maddelerine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde Ayaner Üyelik Sözleşmesini tek taraflı fesh edebilir.

6.2. İşbu Sözleşme Üye’nin Site’ye üyelik yaparken kayıt ettiği ve deklare ettiği e-mail üzerinden Site iletişim sayfasında belirlenen Ayaner’e ait mail adresine Üyelik iptali talebini iletmesi halinde 3 gün içinde Ayaner Üye’nin iletişim bilgisine süreç ile ilgili bilgi verecektir. Talebin ulaşmasını takiben maksimum 7 gün içinde Üye’nin üyelik bilgileri Site’den tamamen silinecektir.

7.Tebligat

7.1. İşbu Sözleşme kapsamında taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Ayaner’e ait bilgi@pazarbulutu.com e-mail adresine ya da Ayaner’in Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17 K:1 D:2/A Şişli/İstanbul adresine ve Üye’nin üye olurken sisteme kaydettiği e-mail adresine ve belirttiği adresine yapılacaktır. Üye, Site’ye üye olurken kaydettiği e-mail adresinin ve tanımladığı ikamet adresinin doğru olduğunu, değişmesi durumunda 7 gün içinde yazılı olarak Ayaner’e bildireceğini, aksi halde sistemde kayıtlı e-mail ve ikamet adresine yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

8.Yetkili Mahkeme

8.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul(Anadolu) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.